Krosno

Noc Muzeów

Wyjazd 18.00 sprzed Zakładu Przyrodoleczniczego, powrót ok. 22.00

 

Program:

  • zwiedzanie miasta z przewodnikiem – kościół Farny, Rynek
    z podcieniami, kościół Franciszkanów
  • indywidualne wejście do Muzeum Podkarpackiego, Rzemiosła i Centrum Dziedzictwa Szkła- wystawy czasowa, piwnice przedprożne, sklep

 

Cena 30 zł

Obejmuje: transport, ubezpieczenie, pilot- przewodnik